Beata Wieczorek

NIP: 9492250769

REGON: 520214388

    info@farownetrza.pl

    +48 695 789 386

    farownetrza

 

Oferta

o f e r t a

Decydując się na współprace z nami otrzymasz:

• 2-3 propozycje układu funkcjonalnego wnętrza,

• wizualizacje każdego z pomieszczeń, z możliwością naniesienia poprawek,

• projekty instalacyjno-budowlane oraz wykończeniowe, tj:

- zmiany w układzie ścian działowych, otworów drzwiowych oraz wszelkie zabudowy z KG

- układ sufitów podwieszanych

- rozmieszczenie punktów świetlnych i włączników

- rozmieszczenie gniazd i innych przyłączy elektrycznych

- rozmieszczenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

- zmiany w instalacji grzewczej

- rozmieszczenie wentylatorów oraz wskazanie lokalizacji wyciągów kuchennych

- rozmieszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów

- rozmieszczenie okładzin ściennych

– kolory farb, modele tapet, lustra wklejane,okładziny z płyt meblowych itp.

- rozmieszczenie listew przypodłogowych

- rozmieszczenie okładzin podłogowych

– układ paneli, płytek, wykładzin

- rozmieszczenie maskownic i szyn do zasłon

- rysunki mebli na zamówienie + opis materiałów

(płyt meblowych, blatów, kolory wykończeń, wskazanie osprzętu)

- kłady płytek

• listę produktów użytych w projekcie z podanymi przeliczonymi ilościami oraz ewentualnymi wycenami

otrzymasz 2-3 propozycje układu funkcjonalnego Twojego wnętrza 

w formie rysunków 2D

omówimy Twoje potrzeby, oczekiwania 

oraz estetykę wnętrza

dokonamy pomiar stanu obecnego

lub przeanalizujemy i przygotujemy dokumentację do rozpoczęcia procesu projektowego

03

e t a p y      p r o j e k t u

r o z m o w a

01

02

u k ł a d    f u n k c j o n a l n y

i n w e n t a r y z a c j a

najbardziej wyczekiwany moment - wizualizacje Twojego wnętrza

otrzymasz wszystkie rysunki instalacyjno-budowlane oraz wykończeniowe

w i z u a l i z a c j e

ile to będzie kosztowało?

lista produktów i materiałów wykończeniowych

 k o s z t o r y s

d o k u m e n t a c j a

06

04

05

otrzymasz 2-3 propozycje układu funkcjonalnego Twojego wnętrza 

w formie rysunków 2D

omówimy Twoje potrzeby, oczekiwania 

oraz estetykę wnętrza

dokonamy pomiar stanu obecnego

lub przeanalizujemy i przygotujemy dokumentację do rozpoczęcia procesu projektowego

03

e t a p y      p r o j e k t u

r o z m o w a

01

02

u k ł a d    f u n k c j o n a l n y

i n w e n t a r y z a c j a

najbardziej wyczekiwany moment - wizualizacje Twojego wnętrza

otrzymasz wszystkie rysunki instalacyjno-budowlane oraz wykończeniowe

w i z u a l i z a c j e

ile to będzie kosztowało?

lista produktów i materiałów wykończeniowych

 k o s z t o r y s

d o k u m e n t a c j a

06

04

05